Behandling

HVB A.R.T erbjuder vård och boende för barn i en trygg miljö. Barnet får känna sig delaktig i vården i ett familjärt sammanhang av hög struktur. Det är ett mindre HVB-hem som skapar möjlighet att jobba intensivare och närmre barnet. HVB A.R.T’s personal består av personer med varierande utbildningar som ger verksamheten både bredd och spets.

Vi erbjuder

 • Flertalet boendeplatser utspridda i våra olika villor
 • Vi tar emot barn/ungdomar med social problematik samt aggressionsproblematik
 • Individuellt anpassad miljö (boende, skola, fritid) där ett barn/ungdom med svårigheter kan få chansen att lyckas.
 • Vi tar emot barn/ungdomar som väntar på placering i familjehem och/eller där familjehemsplacering har havererat.
 • Utbildad vuxen personal som ständigt är tillgängliga för barnen/ungdomarna
 • KBT-inriktade arbetsmetoder, ART, MI, PBS samt ADL
 • Individanpassad och strukturerad behandling. Vårdplan följs upp genom vår egen genomförandeplan. Ett styrdokument under behandlingskonferenser.

Fördelar med HVB A.R.T

 • Våra boenden ligger i två olika län som möjliggör ett brett nätverk och flera olika samarbeten med skolor, idrottsföreningar, och andra sociala aktiviteter
 • Samtliga boenden ligger idylliskt med sin närhet till skola, sjukvård och kommunikationer.
 • Vi tar emot akutplaceringar
 • HVB A.R.T.s medarbetare har gedigen utbildning och mångårig erfarenhet inom socialt arbete vilket ger goda förutsättningar för ett bra behandlingsresultat.
 • Personalstyrkan består av personer med varierande utbildningar som ger verksamheten både bredd och spets. Många har lång erfarenhet av arbete med barn och familjer.
 • All personal har kvalificerad handledning.
 • Vi har två egna kockar som tillgodoser barnets behov inom kost och hälsa.

Placeringsförfrågan

 • Placering sker med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
 • Upptagningsområde: Hela landet.
 • Målgrupp: Pojkar och flickor i åldern 9-16.

På HVB A.R.T  har vi som ambition att ständigt utvecklas och förbättras som verksamhet. Därför är våra uppdragsgivares tankar och synpunkter en viktig del i vårt utvecklingsarbete.