Välkommen till HVB A.R.T

Vi erbjuder vård och boende för barn i en trygg miljö. Vår målgrupp är barn och unga i åldern 9-13 men tillståndet möjliggör att man kan bo kvar till den dagen man fyller 16 år.

Vår värdegrund är att tro på varje individs egen förmåga. Varje barn är unikt och har olika behov och önskemål. I vårt arbete har vi barnet och ungdomens bästa i fokus.

Aktivitet

Dagarna följer med utrymme för individuell anpassning. Verksamhetens mål är att skapa en helhetssituation i balans för barn och ungdomar där delar i livet så som skola, fritid och sociala relationer ingår.

Hållbara strategier genom att arbeta kontinuerligt med färdighetsträning och med att introducera hälsosamma intressen för ungdomarna så de kan välja en väg i livet som är hållbar och sund på lång sikt.

 struktuR

Verksamheten arbetar med förutsägbarhet och trygghet för de barn och unga som är placerade.

Målet med vistelsen är att alltid att ge ungdomen en stabil plattform med redskap att hantera praktiska, sociala och psykologiska färdigheter utifrån individuellt uppsatta mål enligt en genomförandeplan.
Vi arbetar med små barngrupper som skapar möjlighet att jobba intensivare och närmre.

Trygghet

HVB A.R.T beskrivs ofta av andra som en familjelik hemmiljö där vi anpassar behandlingen. Vi använder den metod/metoder som passar barnets behov bäst.

HVB A.R.T har behandling varvat med avkoppling, kreativitet och en aktiv fritid.

Vår filosofi är att bemöta barnen med medmänsklighet, värme och respekt det skapar trygghet hos oss.